Privacy Policy

Privacy policy voor Cantiamo, eigenaar van www.cantiamozwolle.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.cantiamozwolle.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.cantiamozwolle.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  Cantiamo en specifiek www.cantiamozwolle.nl, kun u ons benaderen via contactformulier.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.cantiamozwolle.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.cantiamozwolle.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.cantiamozwolle.nl te beïnvloeden.

 

Privacyreglement van het Cantiamo Zwolle versie 15-5-2018

De volgende aspecten zijn van belang:
1. Ledenlijst
2. Financiële administratie
3. Website: www.cantiamozwolle.nl
4. Back-up

De secretaris Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het koor Cantiamo Zwolle heeft een bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de privacy van de opgeslagen persoonsgegevens.
Een Privacy Impact Assessment (PIA) wordt niet nodig geacht omdat alleen contactgegevens verzameld worden en geen persoonskenmerken.

1) wie is wie in Cantiamo.pdf
Er is een ledenlijst, wie is wie in Cantiamo april 2018.pdf, die verspreid is onder de leden.
Deze bevat per lid:
Voor- en achternaam, stemsoort, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres alsmede een foto voor de herkenbaarheid.
Deze zal bij wijziging wie is wie in Cantiamo.pdf gaan heten dus zonder maand en jaar, zodat er een recent exemplaar is en geen gegevens van oud-leden beschikbaar blijven.
Tevens heeft de secretaris een lijst met emailadressen van de leden, waaraan ook het emailadres van de dirigent is toegevoegd.
Ook is er een verzameling van foto’s van de leden waaraan ook die van de dirigent is toegevoegd.
Doel: Overzichtelijk bijhouden van alle gegevens die nodig zijn om het koor te laten functioneren.
Fysieke plaats: PC secretaris
Toegang: alleen de secretaris
Correctie: bij wijziging (vertrek of aanmelding van een lid) wordt het bestand aangepast en verspreid onder de leden van het koor.
Beveiliging en verstrekken van gegevens aan derden: De PC van de secretaris is beveiligd met de standaard beveiliging van Windows, de update hiervan verloopt automatisch.
Er wordt geen informatie aan derden verstrekt.

2) Financiële administratie (Excelbestand), met daarin o.a. de volgende gegevens:
a. Ledenadministratie:
Naam lid, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, stemsoort en maandelijks
contributiebedrag
b. Financiële administratie (niet digitaal, maar op papier)
– IBAN-rekeningnummer van de leden
– Naam crediteur en IBAN-rekeningnummer, w.o. de dirigent
Doel: Overzichtelijk bijhouden van alle gegevens die nodig zijn om het koor te laten functioneren.
Fysieke plaats: PC penningmeester
Toegang: alleen de penningmeester
Toestemming en correctie: eenmaal per jaar wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de leden van het koor.
Beveiliging en verstrekken van gegevens aan derden: De PC van de penningmeester is beveiligd met de standaard beveiliging van Windows, de update hiervan verloopt automatisch. Bovendien is op de computer Norton security, inclusief antivirus, geïnstalleerd en er wordt regelmatig een update uitgevoerd.
Er wordt geen informatie aan derden verstrekt.

3) Website: www.Cantiamo Zwolle.nl
De website bevat telefoonnummer van de secretaris zodat belangstellenden desgewenst kunnen bellen en wat gegevens over de dirigent, zodat belangstellenden zich een oordeel over de kwaliteit van de dirigent kunnen vormen.

4) Back-up