Agenda

We starten na de zomerperiode met zingen op:

Maandagmorgen 30 augustus.

Om nog twee keer te kunnen repeteren voor de Monumentendag.
We gaan er van uit (hopen er in ieder geval erg op) dat we dan weer in Domusica bij elkaar kunnen komen!
We hebben ons opgegeven om op Monumentendag 11 september a.s. mee te doen met 1 optreden.
Precieze tijd en locatie hoor je te zijner tijd. Het zal in de morgen of vroege middag zijn omdat Coert ’s middags ook nog in een andere stad meedoet.
Reserveer je deze datum in je agenda?
Voor het repertoire zal Coert contact opnemen met Cecile.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

© Cantiamo 2021